Могу ли од вас да купим само неке резервне делове?

- 2021-09-06-

Не, не можеш.